Capalest 2018

Tento rok sme zmenili smer. Ideme na západ! Vitajte na CAPALOUEST!

ŠTVRTOK 16. 8. 2018

15.00 Libresso / Babylon jazykov

Ako každý rok v túto hodinu sa stretnete so všetkými jazykmi prítomnými na festivale (tento rok to budú francúzština a slovenčina), započúvate sa do ich zvučnosti a tajomnosti.

Účinkujú: Rút Lichnerová, Anton Hykisch, Juraj Červenák, Ján Gavura, Agda Bavi Pain, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Michal Habaj, Dana Podracká, Silvia Majerská, Veronika Dianišková, Eva Tomkuliaková, francúzska poetka Linda Maria Baros a francúzsky básnik Guillaume Métayer

17.00 Libresso / Vzdialený nárek za blízkosťou / autorské čítanie

Eva Tomkuliaková, Agda Bavi Pain

Agda Bavi Pain sa zjavuje v širokom kultúrnom priestore – od hudby, cez scenáristku, réžiu, filmovú kritiku až po poéziu a prózu – pod viacerými identitami. Aj v najnovšej básnickej zbierke Pästiarsky list zostáva rebelom s jasným morálnym postojom.

Eva Tomkuliaková si vyhraňuje svoj lyrický priestor, v ktorom s  dávkou irónie, sebairónie a nadhľadu komentuje rôzne názory a konštatuje vlastnú odlišnosť.

19.30 Rytierska sála Starého zámku / Zlaté časy / koncert

účinkujú: Robin Troman, Thierry Meunier


PIATOK 17. 8.

10.00 Grand hotel Matej / Prekladateľský seminár

Zameraný na tvorbu slovenských básnikov, ktorých antológia vyjde pri príležitosti slovenskej účasti na knižnom veľtrhu Livre Paris 2019, kde bude upriamená pozornosť na slovenskú literatúru formátom Bratislava – pozvané mesto. Osobné stretnutia autorov a ich prekladateľov vytvárajú spoločný jazyk.

15.00 Gavalier / Eros z mušle / autorské čítanie

Silvia Majerská, Dana Podracká, Veronika Dianišková

Citovosť, krehkosť, senzuálnosť spojená s imagináciou sa stretáva s kultúrnym a intelektuálnym rozhľadom. Vedomie s podvedomím vo vzájomnej komunikácii s presahmi do mytológie a metafyziky. To všetko ponúkajú básne troch poetiek.

17.00 Art café / Pálenie včiel / autorské čítanie

Linda Baros, Ján Gavura, Guillaume Métayer

Linda Baros – poetka, prekladateľka a vydavateľka, šéfredaktorka medzinárodnej básnickej revue, laureátka a hlavná tajomníčka Apollinairovej ceny – vydala šesť básnických zbierok, jej básne sú preložené do 35 jazykov, preložila 38 kníh.

Guillaume Métayer – básnik, esejista a prekladateľ z maďarčiny a nemčiny, nás svojimi básňami zo zbierky Fúgy/Fugues zavedie do Paríža.

Ján Gavura – básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg sa inšpiruje vo svojej poézii mytológiou, legendami či biblickými textami, príznačné sú preňho motívy silných a súčasne plachých dravcov (kaňa, vlk), ktoré vzbudzujú prirodzený rešpekt, no udržiavajú si odstup a napriek tomu nestrácajú prehľad.

19.30 Rytierska sála Starého zámku / Na polceste tvrdosti / poetické predstavenie

Réžia Michel de Maulne, účinkujú: Magda Vášáryová, Lucia Letková, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Agda Bavi Pain, Michal Habaj, violoncello Ján Bogdan

V textoch ôsmich básnikov, ktorí vstupovali do poézie v druhej polovici deväťdesiatych rokov, sa strieda nadšenie z nových technológií, cez romanticko-nostalgické ohliadnutia až po záujem o najvšednejšie veci. Každý z ôsmich básnikov (Michal Habaj Katarína Kucbelová, Peter Macsovszky, Agda Bavi Pain, Nóra Ružičková, Martin Solotruk, Peter Šulej), ktorí nachádzajú spoločnú platformu v časopise Vlna a vo vydavateľstve Drewo a srd, je svojskou individualitou s osobitnou poetikou. Antológia z ich tvorby by mala vyjsť vo francúzskom preklade Silvie Majerskej vo vydavateľstve Castor Astral. Niektorí z poetiek a básnikov sa na scéne stretnú s herečkami Magdou Vášáryovou, Luciou Letkovou a hercom Michelom de Maulne.


SOBOTA 18. 8.

10.30 Art café / autorské čítanie

Predstavia sa štiavnickí autori Rút Lichnerová, Anton Hykisch.

Bohatá história slávneho mesta ponúka inšpirácie prozaikom vo viacerých žánroch.

Francúzske texty číta Anne Marie Bélime

Spomienka na XV ročník: