Publicita projektu

Projekt Realizácia komplexného internetového portálu pre cestovný ruch v rámci projektu: „Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióneITMS kód: 22130220001 je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Mesta Banská Štiavnica.

Tento  projekt  bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95%.

Investícia do vašej budúcnosti.