Pre médiá

Vážené médiá, dear media.

na tejto adrese si môžete stiahnuť fotografie Banskej Štiavnice. Žiadame vás, aby ste pri zverejnení uviedli (c) Región Banská Štiavnica. Pre viac info nás prosím kontaktujte na [email protected].

You can download photos of Banská Štiavnica at this address. We kindly ask you to indicate (c) Region Banská Štiavnica for publication. For more info please contact us at [email protected].

https://uloz.to/!Zp52u1yV/balik-foto-banska-stiavnica-zip