Menhir nad Štiavnicou

Nad “strieborným baníckym mestom” vyrástla kamenná megalitická stavba s viac ako dvojmetrovým centrálnym menhirom netypická nielen pre Štiavnicu, ale i pre Slovensko. Podľa autorov stavby má kamenný kruh slúžiť na harmonizáciu a dočerpanie vitálnej energie.  Vztýčenie piatich kamenných blokov roznietilo vášnivú diskusiu o vhodnosti takejto stavby v kopcoch nad mestom. Príďte sa prejsť na kopec Rosniarky, z ktorého budete mať krásny výhľad na celú štiavnickú scenériu a urobte si svoj názor.