K tajchu Klinger

Klingerská vychádzka s trvaním okolo 1,5 hodiny je pomerne pohodlnou prechádzkou typickou štiavnickou montánnou krajinou. Vychádzka k vodnej nádrži Klinger je už roky jednou z najobľúbenejších medzi Štiavničanmi aj návštevníkmi mesta. Ponúka možnosť spoznať, ako je mesto jedinečne včlenené do prírodného prostredia. Súčasne ju možno využiť na kúpanie a príjemný odpočinok pri vode.

Výlet začína na Námestí sv. Trojice, prejde sa okolo posledného zachovanému zvyšku vonkajšieho opevnenia mesta, renesančno-barokovej Piargskej bráne a cez ňu trasa pokračuje prudším stúpaním až k vodnej nádrži Klinger. Tajch bol vybudovaný v roku 1759 a voda z neho poháňala čerpacie zariadenie šachty Žigmund. Od začiatku 20. storočia je vyhľadávanou turistickou lokalitou. Pestovali sa tu vodné športy, kedysi sa tu hrávali zápasy celoštátnej ligy vo vodnom póle a vyrástli tu viacerí štiavnickí výkonní plavci.

Trasa však pri jazere nekončí. Po hrádzi prejdete a vystúpite chodníčkom na cestu. Po nej sa pohodlným stúpaním asi o polhodinu dostanete do starej banskej osady Horná Roveň. Cestou uvidíte prepadlisko, kde v minulosti stála šachta Weiden, a o kúsok vyššie (na mieste dnešného kynologického cvičiska) bola kedysi vyhĺbená šachta Amália. Obidve tieto banské diela stratili svoj význam už v 19. storočí.

Odmenou za námahu nám bude nádherný výhľad do priestoru, ktorý bol v dávnych geologických dobách štiavnickým stratovulkánom. Jeho aktivita sa zaslúžila o vznik rudných ložísk v tejto oblasti. Vpravo je horizont ozdobený majestátnym Sitnom.