K Banskému múzeu v prírode

Asi 1 km od centra mesta v smere na Levice sa rozkladá Banské múzeum v prírode. Nachádza sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger a už 40 rokov návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku banských priestorov.

Prvú časť baníckeho skanzenu, ako sa bežne nazýva toto múzeum, a teda povrchovú aj podzemnú expozíciu, sprístupnili verejnosti roku 1974. Odvtedy pribudli mnohé vzácne exponáty, výstavné priestory a aktivity.

Naozajstnou stálicou však ostáva prehliadka podzemnej expozície na prvých dvoch obzoroch šachty Ondrej. Jej ťažná veža je aj dominantným objektom povrchovej expozície popri banských stavbách, strojoch a rozličných zariadeniach používaných v baníctve. Podzemná prehliadková trasa je dlhá 1 500 metrov a vedie starými banskými chodbami zo 17. – 19. storočia. Rozmiestené sú v nich nástroje, zariadenia, stroje a pomôcky, ktoré sa používali v ťažkej baníckej práci. Svojským zážitkom je už samo fáranie v plášťoch a prilbách s vlastným zdrojom svetla.

Prehliadka podzemnej expozície sa síce dá absolvovať za necelé dve hodiny, ale stojí za to rezervovať si na banícky skanzen viac času, aby ste si stihli obzrieť aj povrchové objekty, napríklad vzácne banské lokomotívy alebo ťažné zariadenia. Neďaleko skanzenu možno navštíviť expozíciu uhoľného baníctva, budovu bývalej Prachárne a banskú pílu. Z baníckého skanzenu je len skok k vodnej nádrži Klinger.