Chodník Milana Kapustu po žile Terézia

Okolie Banskej Štiavnice je príkladom vplyvu ľudskej hospodárskej činnosti, konkrétne baníctva, na krajinu. Stačí prejsť s otvorenými očami po náučnom chodníku Žila Terézia v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Získate tu zaujímavé poznatky, pokocháte sa výnimočnými výhľadmi a užijete si aj čarovné lesné ticho.

Putovanie po žile Terézia nie je turisticky náročné. Trasa je orientačne bezproblémová a zvládnu ju aj deti a starší ľudia za 2 – 3 hodiny. Na trase náučného chodníka je 16 stanovíšť s informačnými panelmi, pričom východiskom tejto turistickej cesty je sedlo Červená studňa. Počas prechádzky si obhliadnete pozostatky najstaršej baníckej činnosti na tomto území a cestou navštívite aj Ottergrundskú vodnú nádrž, najvyššie položenú z celého systému nádrží.

Hlavným motívom náučného chodníka je banská činnosť a jej vplyv na krajinu. Toto územie má však aj veľkú botanickú hodnotu, ktorá vyvoláva záujem. Putovaním po žile Terézia máte možnosť obdivovať miešanie teplomilných a horských druhov i výsadbu nových druhov drevín na plochách, kde boli pôvodné lesy intenzívnou ťažbou pre potreby baní zdecimované.

Ak budete mať šťastie počas potuliek krajom, uvidíte vzácnu salamandru škvrnitú i srnky, ktoré časom zablúdia až do okrajových záhrad mesta. Krásu náučného chodníka podčiarkuje i všadeprítomný spev vtákov.