Piargsky vodohospodársky chodník

Vodohospodársky chodník so 17-timi zástavkami je možné absolvovať za 6 až 7 hodín. Oboznamuje pritom s časťou banského vodohospodárskeho systému, piargskou skupinou vodných nádrží (tajchov).

Piargsky vodohospodársky chodník začína na hrádzi Veľkého Richnavského jazera, pokračuje po Hlavnom richnavskom vodnom jarku k Hodrušskej vodnej štôlni až po najvyšší bod trasy pri tabuli č. 4 s nádherným výhľadom na skupinu vindšachtských tajchov. Ponad tajch Bakomi vedie cesta popri sústave banských jarkov takmer po tajch Počúvadlo. Chodník má dva varianty – dlhší 15 110 m s prevýšením 100 m alebo kratší s dĺžkou 10 350 m s prevýšením 85 m. Tento nenáročný chodník a jeho 17 zastávok s informačnými tabuľami je možné absolvovať za 6 – 7 hodín.

Stiahnuť súbor trasy pre GPS (formát GPX)