Náučné chodníky

Náučné chodníky sú ideálnou kombináciou pohybu a poznávania. V okolí Banskej Štiavnice sú vybudované ako turistické chodníky so zastávkami s informačnými tabuľami. Informácie na náučných chodníkoch sú zamerané na rôzne oblasti, približujú napr.  baníctvo, históriu, lesníctvo, archeológiu, prírodné bohatstvo krajiny,  technické zaujímavosti okolia,  významné osobnosti regiónu atď.

V Banskej Štiavnici a širšom okolí je Vám k dispozícii viacero náučno-oddychových turistických chodníkov. Keď budete prechádzať po náučnom chodníku Žila Terézia v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, získate zaujímavé poznatky, pokocháte sa výnimočnými výhľadmi a užijete si aj čarovné lesné ticho.

Okružný náučný chodník Staré mesto svojim terénom patrí medzi stredne náročné. Prechádza miestami okolo kopca Glanzenberg, ku ktorému sa viažu začiatky prvého osídlenia a povrchovej ťažby drahých kovov. Tento chodník o dĺžke 3 km sa zameriava prevažne na prírodné hodnoty územia a históriu.

Ak vás zaujíma biológia, odporúčame Vám vydať sa po náučno-turistickom chodníku Ekológia piargskych tajchov. Prostredníctvom 5-tich zastávok Vám priblíži biologický život a s tým súvisiacu kvalitu vody vo vybraných tajchoch (Richňava, Bakomi, Krechsengrund, Veľká Vindšachta a Evička), ktoré sú súčasťou jedinečného a svetovo unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému.