Na bežky

Bežky_ČS_final_ibaMapaV Štiavnických vrchoch je v teréne vyznačených cca 45 km bežkárskych trás. Za priaznivých snehových podmienok je pre klasický štýl strojom udržiavaný asi 10 km dlhý okruh medzi Červenou studňou a zjazdovkou Salamandra Resort, miestni nadšenci však často upravia úsek až po Richňavský tajch. Aktuálne informácie o stave a zjazdnosti jednotlivých trás nájdete na www.nabezky.sk a na www.bezkar.sk.

Bežky_ČS_final_legendaDobrovoľníci pre vás upravujú stopu na Hornohodrušskom jarku (červená značka) a na trase vedúcej po náučnom chodníku GEO (zelená značka) odtiaľto až po zjazdovku Salamandra Resort. Úpravu tohto okruhu garantujeme za priaznivých snehových podmienok.

Trasa GEO (Červená studňa – Zadné Rosniarky – Veterné sedlo; 3,4 km) je pre výkonnejších bežkárov. Ak chcete využiť okruh odtiaľto po Salamandra Resort a späť, odporúčame vám pustiť sa v smere hodinových ručičiek, teda začať chodníkom GEO. V smere od Červenej studne v prvej tretine trasy (Rosniarky) prekonáva náročné prevýšenie asi 100m, ktoré treba vyšliapať. V opačnom smere je to ťažký zjazd, ktorý zdolá iba zdatný bežkár.  Pri zjazdovke treba zostúpiť asi o 150 m nižšie, kde ústi Hornohodrušský jarok (4,5 km po Červenú studňu). Trasa po Hornohodrušskom jarku má iba minimálne prevýšenie, je vhodná aj pre nenáročného bežkára a rodinu. Je obojsmerne zjazdná.

Realizátorom trás a prevádzkovateľ informačných panelov je Nezisková organizácia F. J. Turčeka. Trasy pre vás upravujú o.z. Červená studňa, oblastná organizácia cestovného ruchu  Región Banská Štiavnica a lyžiarske stredisko Salamandra resort. Úpravu trás môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu 1449962001/5600. Ďakujeme.