Spojka Hrôbky

Spojka Hrôbky spája Vyhniansky okruh s Veľkým hodrušským okruhom. Spája teda Vyhniansku časť trás projektu Bajkom k tajchom s trasami Hodrušskej časti. Spojka začína na Vyhnianskom okruhu v orientačnom mieste 78 odkiaľ pokračuje smerom dolu ku orientačnému miestu 79 – Hrôbky nachádzajúcemu sa na Veľkom hodrušskom okruhu.Trasa poskytuje výhľad na Vindišlajtňu, vedie po novej lesnej ceste.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.