Spojka Goldberg

Spojka vedie od orientačné číslo 72 Bartkov majer na Bolemanovej trase (zelené značenie) ku výhľadu na Goldbergu – orientačné číslo 73, ktorý je vo výške 850 m.n.m. Z tohto miesta je výhľad na Banky a Repište. Trasa vedie po lúčnom povrchu.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.