Kamenná spojka

Spojka začína na Pivovarskom okruhu na orientačnom mieste 67 – Pri Kubovi a končí na orientačnom mieste 68, ktoré je tiež na Pivovarskom okruhu. Hlavným motívom pre prejazd spojkou je výhľad na obec Vyhne.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.