Hradská spojka

Spojka má začiatok v severnej časti Vyhnianskeho okruhu na orientačnom mieste 74 – Nad Repišťom odkiaľ vedie ku zrúcanine Pustý hrad.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.