Hájska spojka

Táto veľmi krátka spojka sa odpája od Pivovarského okruhu na orientačnom mieste 63 – križovatka Hrebeň. Jej účelom je priviesť návštevníkov – cyklistov na výhľadové miesto Hajská skala, odkiaľ je nádherný výhľad na Rudniansku dolinu a Vrchy. Trasa vedie po chodníku.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.