Bolemanova trasa

Začiatok trasy je pri Vodnom Raji, trať vedie južnou stranou Vyhní až do sedla Červená studňa. Jazda po trase poskytuje množstvo výhľadov, či už na samotné Vyhne ale aj na Repište a ostatné okolité obce okresu Žiar nad Hronom. Najkrajšie výhľady poskytujú lokality Holý vršok (2,3 km od začiatku), Pri novom kríži (5,8 km) a Bartkov majer (9,5 km). Trasa vedie po spevnených lesných cestách, zväčša šotolinového charakteru.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.