Veľký Hodrušský okruh

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre. Najvyšším bodom trate je Kerling (820m) , najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch (223m). Trasa je vhodná pre zdatnejších bajkerov. Trasa je v smere pohybu hodinových ručičiek náročnejšia, pretože zahrňuje stúpanie z Dolných Hámrov na Kerling. Stúpanie je zjazdné, v niektorých miestach je strmšie než 10%, jeho dĺžka je 5km. Pri pohybe opačným smerom je potrebné počítať s priemerne 4% stúpaním z Dolných Hámrov na Kopanice na úseku dlhom 15km. Časť okruhu vedie po Hornohodrušskom jarku v dĺžke 8 km s výškovým rozdielom 25m. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.