Spojka Lukavica

Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Cyklotrasa spája cyklotrasy projektu Bajkom k tajchom s železničnou dopravou v Žarnovici. Začína v orientačnom mieste 31, kde sa napája na Lillovu hamovačku (modrá cyklotrasa). Klesanie lesnou cestou popri potoku vás zavedie do mestskej časti Lukavica – orientačné miesto 32. Ďalej cyklotrasa pokračuje asfaltovou cestou k mostu cez rieku Hron. Prejazdom cez most sa dostanete do mesta Žarnovica, kde cyklotrasa končí v orientačnom mieste 33.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.