Mikovíniho zelená jazda

Cyklotrasa je vyznačená zelenou farbou a je obojsmerne zjazdná. Táto cyklotrasa je nazvaná podľa významného Slovenského banského inžiniera, zememerača, kartografa, profesora Samuela Mikovíniho, ktorý v 18. storočí stál pri zrode obdivuhodného systému jarkov, ktoré zásobovali vodou banské tajchy v celom okolí Banskej Štiavnice a Banskej Hodruše. Mikovíniho Zelená Jazda (ďalej MZJ) vedie vo veľkej časti popri takomto jarkovom systéme.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.