Malý Hodrušský okruh

Malý hodrušský okruh má členitú trasu, Najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Trasa je vhodná pre kondične zdatnejších bajkerov. Trasa je v rovnako náročná v oboch smeroch. Obsahuje dve stúpania a dve klesania s rovnakým prevýšením 300m. Stúpania sú zhruba 10% takmer vždy na dĺžke 3km. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.