Kopanická spojka

Kopanická spojka (ďalej KS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Cyklotrasa je vedená po asfaltovej ceste. Spája a skracuje vzdialenosť medzi orientačnými miestami 5 – Kopanice a 11. Je alternatívou pre menej zdatných cykloturistov, pre ktorých je stúpanie a povrch lesnej cesty cez Kohútovskú dolinu do dediny Kopanice cez orientačné miesta 10 a 8 náročné. Prípadne môže táto spojka poslúžiť na rýchly presun na iné orientačné body VHO a MHO.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.