Kopanická osmička

Okruh ocenia najmä návštevníci Richňavského jazera alebo Kopaníc. Kúpajúcim sa na Richňavských jazerách poskytne možnosť navštíviť nádherné prostredie Kopaníc spojené s kúpaním v Kopanickom tajchu – Moderštôlni, prípadne navštíviť bufet nad jazerom. Návštevníkom Kopaníc ponúka atraktívnu trasu ku Richňavským jazerám s možnosťou návštevy blízkych bufetov a reštaurácií. Táto trasa je určená pre všetky cieľové skupiny bajkerov – nie je kondične a časovo náročná, ale je veľmi zaujímavá. Jedná sa o tématickú trasu, ktorá nie je explicitne vyznačená na tabuliach, ale veľmi ľahko sa na nej orientuje. Odbočenia sú popísané v popise trasy. Cyklotrasa je obojsmerne zjazdná.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.