Jelšovská spojka

Jelšovská spojka (ďalej JS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. JS začína na orientačnom mieste 15 a končí na orientačnom mieste 17 – Kerling. JS spája VHO (červená cyklotrasa) s MHO (modrá cyklotrasa). JS dáva možnosť naplánovať si svoju trasu kombináciou častí VHO a MHO. Poprípade si môžete pri jazde po MHO spraviť malú odbočku na orientačné miesto 17 – Kerling. Toto miesto ponúka okrem obhliadky miestnej kaplnky aj panoramatické výhľady na protiľahlé kopce Štiavnických Vrchov – Veľký a Malý Tanád, Hrb, Banište, časti dediny Kopanice, vrátiť sa späť tou istou cyklotrasou na orientačné miesto 15 a pokračovať ďalej po MHO.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.