Spojka Kolárička

Spojka Kolárička je najkratšou trasou v okolí obce Banská Belá, jej dĺžka je len 1,7 km. Spája dve orientačné miesta – Lanzpoch a Koláričku. Hoci je cyklotrasa krátka, ponúka krásne výhľady na Banskú Belú, štiavnickú kalváriu ale aj veľkú časť Štiavnických vrchov. Na spojku sa dostanete odbočením zo zelenej i z modrej cyklotrasy pri orientačnom mieste Lanzpoch.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.