Spojka Gastorne

Spojka začína na križovatke za Halčianskym tajchom, odkiaľ vedie cez osadu Meltava, Gastorné, Kitlu, Dubinku až na Salaš. Nakoľko sa jedná o nenáročnú trať, je vhodná i pre rodiny s deťmi.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.