Okruh Masaryk

Okruh je obojsmerne zjazdný. Prejazd okruhom môže začať napríklad v obci Kostelník pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ vedie cez orientačné miesta Hrádok, križovatka pod Bielou skalou, Salaš, pod Úkladiská, Lanzpoch, pod Viaduktom až ku prameňu Masaryk, kde sa môžu cyklisti osviežiť pramenitou horskou vodou. Trasa pokračuje cez Patrov Ban a pod Lukáčom späť do Kostelníka.

Orientačné miesta uvádzané v texte odkazujú na body vyznačené v papierovej verzii cyklomapy, ktorú získate v informačných strediskách regiónu.