Obecná zabíjačka

Príďte ochutnať čerstvé zabíjačkové dobroty od výmyslu sveta. Ochutnávka začína od 14:00.

Kultúrny dom pri amfiteátri v obci Podhorie
12. január 2019 od 14:00