Sládkovičova ulica v rekonštrukcii

Úprava verejných priestranstiev na Ulici Andreja Sládkoviča

Mesto Banská Štiavnica pokračuje od apríla v rekonštrukcii ulice Andreja Sládkoviča.  Od 18.4.2017 do 30.6.2017 je na úseku od Klopačky po odbočenie na parkovisko pod Novým zámkom úplná uzávierka dopravy. Doprava smerujúca na Štiavnické Bane, Počúvadlianske jazero, Levice a pod. je presmerovaná cez Križovatku tzv. obchvatovou komunikáciou. Toto obmedzenie sa týka aj autobusových spojov , ktoré na tejto trase budú dočasne zrušené.

Zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek (PAL) spojené s rekonštrukciou Ul. A. Sládkoviča platných od 18.4.2017 z dôvodu uzávierky cesty na Ul. A. Sládkoviča v B. Štiavnici.

Počas výluky nebudú obsluhované zastávky a to:

 • Banská Štiavnica – Nový zámok,
 • Banská Štiavnica – Piarska Brána,
 • Banská Štiavnica – RSC a
 • Banská Štiavnica – Banské múzeum

 Rozpis podľa autobusových liniek a jednotlivých spojov:

 • 602402/ 11,16 – ide len po a od zastávky B. Štiavnica, MsÚ
 • 602404/19, 27, 24, 28, 32 – ide len po a od zastávky B. Štiavnica, MsÚ
 • 602405 – miesto zastáviek: BŠ Piarska brána, BŠ RSC, BŠ Banské múzeum, BŠ Úrad práce, BŠ križ., BŠ OPP pre celú linku
 • 602405/40 – ide s odchodom o 6.45 hod. po zastávku BŠ Úrad práce a cez obchvat – 7.06 hod.
 • 602405/6,8 – ide len po zastávku BŠ MsÚ
 • 602405/12 – ide cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ križ. po zast. BŠ Klinger
 • 602405/14 – ide cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ križ. po zast. Št.Bane, Hor. Roveň
 • 602405/16 – ide cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ križ. po zast. Št.Bane, Rybníky
 • 602405/41 – ide cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ Úrad práce po BŠ MsÚ 7.45 hod.
 • 602405/5,7 – ide len od zast. BŠ MsÚ
 • 602405/11 – ide cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ Úrad práce po zast. BŠ križ.
 • 602405/13 – ide cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ Úrad práce po zast. BŠ MsÚ
 • 602406 – miesto zastáviek: BŠ Banské múzeum, RSC, Piarska brána, BŠ križ., Drieňová, Pod kalváriou a MsÚ
 • 602406/2 – ide cez obchvat po zastávku BŠ MsÚ cez Drieňovú
 • 602406/6 – ide cez obchvat a cez Drieňovú
 • 602406/8 – ide cez obchvat na MsÚ – 11:00 hod.
 • 602407 – miesto zastáviek: BŠ Banské múzeum, RSC, Piarska brána, BŠ križ., OPP
 • 602407/4 – ide cez obchvat, zmena čas. odchodov od Úradu práce po križ. – 7.27 hod.
 • 602407/13 – ide cez obchvat s odchodom o 7.20 hod. Št. Bane, Rybníky – 7.35 hod.

zdroj:

MsÚ Banská Štiavnica
Štiavnické noviny 10/2017
www.banskastiavnica.sk
Štefan Ciglan, ved. odboru dopravy SAD