Výstava: Ivan Slovenčák – Plán B

Ivan Slovenčák „Plán B“
autorský výstavný projekt
Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica
Námestie Sv. Trojice 8
Vernisáž: piatok  27. 1. 2017 o 16.00
Trvanie výstavy:  27.1. 2017 –  25.3.2017

Ivan Slovenčák /*1980/ je absolventom  katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici /prof. F. Hodonský a prof. S. Balko/. Slovenčák tvorí najmä prostredníctvom konvenčného výtvarného jazyka, nezlákali ho konceptuálne formy. V námetoch tematizuje súčasnosť, v obsahoch nachádza priestor na experiment. Intenzívne, so zaujatím pozoruje malé aj veľké dejiny prítomnosti, skúma kontexty. Prirodzený temperament autora ho núti vytvárať rýchle pohotové záznamy, nápady  –  situácie kreslí, sumarizuje, vrství do denníka. Realistické impulzy a úvahy spracováva hravo, s nadhľadom. Odľahčený výraz diel dosahuje zapojením vrodeného zmyslu pre grotesku, absurdno a iróniu.

Výstavný projekt Ivana Slovenčáka  „Plán B“ v štiavnickej Galérii Jozefa Kollára prináša výber z maliarskych cyklov a aktuálne série kresieb autora.
Iveta Chovanová
Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8, BANSKÁ ŠTIAVNICA
www.muzeumbs.sk
galeria@muzeumbs.sk

 

 


Miesto konania
Galéria Jozefa Kollára, Námestie svätej Trojice 12 - 16, Banská Štiavnica