Vernisáž: Strieborné mesto Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO

Mesto Banská Štiavnicaa Slovenské banské múzeuma MV SR, Slovenský národný archív, pracovisko – Slovenský banský archív Banská Štiavnica; MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica; Magyar Nemzety Levéltár Budapest; Magyar Nemzeti Muzeum Budapest

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy

STRIEBORNÉ MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
MESTO SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO

v piatok 23. júna 2017 o 11:30 hod. na Starom zámku.

Výstava potrvá do 30. septembra 2017.


Miesto konania
Starý zámok, Starozámocká 40/10, Banská Štiavnica