Tvorivá škola žurnalistiky: Príbehy, pookriatia, bázne II.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov vyzýva záujemcov z radov redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2017. Cieľom projektu je napomôcť odbornému rastu redaktorov, editorov, publicistov, fotografov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality tlačených, elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Počnúc zverejnením výzvy ÚSŽZ bude až do 15. júna 2017 prijímať a posudzovať žiadosti uchádzačov o obľúbenú „žurškolu“. Závažnou novinkou po 15 rokoch organizovania školy bude, že opustí pôdu Bratislavy a v dňoch 8.-16. septembra 2017 sa uskutoční  v Banskej Štiavnici.

16:30 /Kino Akademik/ Príbehy, pookriatia, bázne II. DEŽO „DEZO“ HOFFMANN – FOTOGRAF BEATLES: autorský večer. Marián Pauer o slávnom štiavnickom rodákovi. Pocta Dežovi Hoffmannovi slovom, obrazom i hudbou.

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4366/vyzva–tvoriva-skola-zurnalistiky-2017-pre-redaktorov-krajanskych-medii


Miesto konania
Kino Akademik, Námestie svätej trojice 3, Banská Štiavnica