Schemnitiensis 2017: Klavírny recitál – Sára Medková (CZ)

6. Medzinárodný hudobný festival Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta
Festival sa koná pod záštitou sestier Milky a Magdy Vášáryových

16:00   J. S. Bach, J. Brahms, S. Rachmaninov, H. Lachenmann
HUAJA, Botanická 2

 


Miesto konania
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, Botanická 354/2, Banská Štiavnica