Podujatia, Rodinné a vzdelávacie

Svetový deň vody v Slovenskom banskom múzeu

Jarné zvykoslovie v slovenských tradíciách

Libressové pivovarenie #3

Zabudnuté knihy: O dielach slovenskej literatúry 9. - 19. storočia

Veľkonočné trhy a dielničky: Vítanie jari

Sobotné rozprávkovanie

Veľká noc s Farbami

Veľká noc pre deti v Cosmipolitan I.

Sobotné rozprávkovanie

Rozprávková dedina

Budenie sitnianskych rytierov

Umenie na Trojici

Salamandrové dni

Salamandrové dni

Salamandrové dni