Podujatia, Rodinné a vzdelávacie

Letné tvorivé dielne v Dielničke

Capalest deťom

Kratochvíle šľachty

Letné tvorivé dielne v Dielničke

KAMMERHOF DEŤOM

Capalest deťom

Pečené prasiatko s country skupinou Hurikán

Geobádateľňa pre všetkých

KAMMERHOF DEŤOM

KAMMERHOF DEŤOM

Pečené prasiatko s country skupinou Pacipacifik

KAMMERHOF DEŤOM

Geobádateľňa pre všetkých

Dni sv. Huberta

Pečené prasiatko s ľudovou hudbou Kováčovci a spevokol

Salamandrové dni

Nočný výstup na SITNO

Pečené prasiatko s country skupinou Hurikán

Pečené prasiatko s country skupinou Pacipacifik

Pečené prasiatko s country skupinou Hurikán

Pečené prasiatko s country skupinou Pacipacifik

Deň otvorených dverí pre občanov Svätého Antona

Nočný výstup na SITNO

Najkrajšia dovolenková fotografia

Vianoce pre zvieratká