Podujatia, Rodinné a vzdelávacie

Rozlúčka so školským rokom

Farebný workshop Chalk Paint™ začiatočníci

Hurá na prázdniny

Pečené prasiatko s country skupinou Hurikán

Nočný výstup na SITNO

Pečené prasiatko s country skupinou Pacipacifik

Leto s Paradájz Pikčr: HAMLET out LET

Štiavnický živý šach

Pečené prasiatko s hudobnou skupinou Kružlicovci

Letné prázdninové tvorivé dielne v Dielničke

Leto s Paradájz Pikčr: HAMLET out LET

Kratochvíle šľachty

Pečené prasiatko s ľudovou skupinou Kováčovci a spevokol

Letné prázdninové tvorivé dielne v Dielničke

Pečené prasiatko s country skupinou Pacipacifik

Nezabudnuté remeslá

Pečené prasiatko s hudbou Jany Filovej a Human Hills

Letné prázdninové tvorivé dielne v Dielničke

Leto s Paradájz Pikčr: HAMLET out LET

Zveroparkové slávnosti

Pečené prasiatko s hudobnou skupinou Song

Letné prázdninové tvorivé dielne v Dielničke

Kratochvíle šľachty

Pečené prasiatko s country skupinou Hurikán

Pečené prasiatko s country skupinou Pacipacifik