Podujatia, Remeslá a tradície

Štjavnycký vjanočný jarmok