Podujatia, Remeslá a tradície

Festival kumštu remesla a zábavy 2018

Festival kumštu remesla a zábavy 2018

Farebný workshop Chalk Paint®- základný

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Farebný workshop Chalk Paint® nábytok s nápadom

Farebný workshop Chalk Paint® doplnkový

Folklórne slávnosti Podhorie 2018

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Podsitnianske dni hojnosti

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Salamandrové dni

Salamandrové dni

Podsitnianske dni hojnosti - Využitie dreva kedysi... a dnes

Salamandrové dni

Podsitnianske dni hojnosti

Štiavnická vínna špacírka 2018

Štiavnická vínna špacírka 2018

Štiavnická vínna špacírka 2018