Historická orba pod Sitnom – 1. ročník

V tretiu septembrovú sobotu v dedinke Prenčov pod majestátnym Sitnom zažijete návrat do minulosti. Mnohí z vás si pripomenú detské časy, kedy videli na poli pracovať koníky, či traktory, ktoré akoby boli miniatúrami tých súčasných. Od koníkov po traktory … Zanietení chlapi vám predvedú ukážky obrábania pôdy, presnejšie jesennú orbu, tak ako sa kedysi, ale i dnes pracuje na poli. Pripomeniete si ako naši prastarí rodičia, gazdovia, využívali pri práci konskú silu. Uvidíte priamo v akcii zachované historické stroje, ktoré sú i dnes funkčné. Traktory, ktoré boli sériovo vyrábané, ale aj stroje, ktoré si zruční majstri vyrobili doma sami. Hrdí majitelia, dnešní gazdovia, sa vám pochvália aj traktormi, ktoré im pomáhajú pri robote v súčasnosti. Zmerajú si silu i šikovnosť v práci, ale aj starostlivosti o svoje poklady. V sprievodnom programe si môžete pozrieť ukážky remesiel a historických vozidiel, či vypočuť si pútavý výklad v pamätnej izbe Andreja Kmeťa. Osobnosť Andreja Kmeťa, katolíckeho kňaza, archeológa a botanika je spätá tiež so starostlivosťou o ľud prenčovský. Spoločne s tunajšími gazdami založil tzv. „sýpku chudoby“, kde majetnejší gazdovia prispeli dopestovaným obilím pre tie chudobnejšie rodiny, a tak si vzájomne pomáhali. Príďte a zažite históriu a súčasnosť v jednom, na prvom ročníku Historickej orby v Štiavnických vrchoch.

 

Toto podujatie je zahrnuté do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Pre viac informácií ohľadom iných podujatí, ktoré sú na Slovensku zahrnuté do tohto prestížneho európskeho projektu si kliknite na: http://www.zhmao.sk/dekd/katalog-aktivit.html

 


Miesto konania
Prenčov, Prenčov, Prenčov