Dedičná štôlňa Glanzenberg

Glanzenberg, v preklade Ligotavá hora, nie je len názov vrchu nad mestom. Označuje aj tzv. dedičnú štôlňu, jednu z najstarších v štiavnickom regióne. Dedičné štôlne slúžili na odvodnenie šácht, názov je odvodený od toho, že ju budovali generácie baníkov. Najdlhšia mala okolo 16 km a dlhé roky bola najdlhším podzemným tunelom Európy.

Dedičnú štôlňu Glanzenberg, ktorá vedie iba niekoľko metrov pod hlavnou cestou, preslávili návštevy viacerých panovníkov a cisárske návštevy z viedenského dvora, na počesť ktorých boli v štôlni osadené pamätné tabule. Zaujímavosťou štôlne sú cisárske schody vytesané do kameňa.

Ústie štôlne Glanzenberg sa nachádza pri parčíku a penzióne Kachelman na Kammerhofskej ulici. Pred vstupom vás múzejníci vybavia plášťom, prilbou a baterkou. Prehliadka trvá asi 40 min., časy vstupov nájdete dolu. Pre viac info volajte SBM na tel.č. + 421 45 6920535, infobs@muzeumbs.sk, alebo Turistické informačné centrum na tel. č. +421 45 694 96 53, alebo mailom na ic@banskastiavnica.sk.

Časy vstupov

Október – Apríl

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
zatvorené 12:00 zatvorené 12:00 zatvorené 10:00, 12:00, 14:00 zatvorené

Máj – September

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
zatvorené 12:00 12:00 12:00 12:00 10:00, 12:00,14:00 zatvorené

Vstupné je 4,00 €, zľavnené vstupné je 2,00 €.

Telefón +421 45 692 05 35
Web www.muzeumbs.sk
E-Mail infobs@muzeumbs.sk